خدمات استریل و آزمایشگاهی

آزمایشگاه‌های مجهز شرکت‌های تولیدی کنسرسیوم دیالیز ایران با دارا بودن نیروی انسانی مجرب و امکانات آزمایشگاهی مطلوب، این خدمات را ارائه می‌دهند:

  • انجام کلیه تست‌های میکروبی برای تعیین درستی استریل بلتی و اندازه‌گیری بار میکروبی
  • انجام انواع تست آب
  • خدمات مشاوره‌ای سیستم‌های کیفیت، استانداردهای ISO 13485 و CE
  • انجام تست‌های خدمات پایش و اندازه‌گیری میزان ذرات (پارتیکل سنجی)، فشار مثبت در اتاق های تمیز

واحد مجهز استریل همچنین، آمادگی انجام خدمات استریل کلیه محصولات پزشکی با گاز اتلین اکساید را داراست.