ماهنامه علمی دیالیز

سالنمای آماری دیالیز

سالنمای دیالیز ایران 1392

دانلود

سالنمای دیالیز ایران 1393

دانلود

سالنمای دیالیز ایران 1394

دانلود

سالنمای دیالیز ایران 1395

دانلود

کاتالوگ محصولات

شرکت فارسی English العربیه
کنسرسیوم دیالیز ایران نا موجود Not Available غير متوفر
شرکت مدی‌تک‌سیس نا موجود Not Available غير متوفر
شرکت فارمد نا موجود Not Available غير متوفر
شرکت اسمارت نا موجود Not Available غير متوفر
شرکت نواتیس نا موجود Not Available غير متوفر
شرکت مدوی نا موجود Not Available غير متوفر
شرکت نوا‌فارمد کیمیا نا موجود Not Available غير متوفر