گواهینامه‌ها و استانداردها

نشان CE 1254 ( اتحادیه‌اروپا )

تولید صافی‌های پلی سولفان و پلی‌اترسولفان برای شرکت مدی‌تک‌سیس

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

طراحی و تولید صافی دیالیز، ست لوله رابط دیالیز، سوزن استریل فیستولا و استریل تجهیزات پزشکی به شرکت مدی‌تک‌سیس

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

طراحی و تولید صافی دیالیز، ست لوله رابط دیالیز، سوزن استریل فیستولا و استریل تجهیزات پزشکی به شرکت مدی‌تک‌سیس

گواهینامه تضمین کیفیت QSR 21 CFR 820

طراحی و تولید کیسه‌های پودر بی کربنات، کارتریج پودر بی کربنات، ست بلاد لاین استرلیزه، و ست سوزن فیستولای استرلیزه برای درمان دیالیز، ست کتتر، محلول همو دیالیز تولید غیر استریل و محصول استرلیزه کیسه خون از FDA به شرکت صنایع پزشکی فارمد