فعالیت‌ها

تولید و تامین محصولات

تولید و تأمین بسته کامل محصولات دیالیز یکی از دستاوردهای کنسرسیوم دیالیز ایران است.

توسعه زیرساخت‌های درمان

توسعه زیرساخت‌های درمانی در قالب احداث و تجهیز بخش‌های دیالیز ارائه می‌شود.

توزیع

توزیع محصولات دیالیز در کنسرسیوم دیالیز ایران بر اساس سیستم مدرن مدیریت مبتنی بر زنجیره تأمین انجام می‌شود.

پشتیبانی

کنسرسیوم بر اساس اصل مشتری-مداری، پیشگام سیستم مبتکرانه‌ای برای خدمات پشتیبانی محصولات و تجهیزات دیالیز است.

آموزش

خدمات آموزشی در دو بخش آموزش‌های درمانی و آموزشهای سازمانی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

اطلاع رسانی

کنسرسیوم دیالیز ایران با اعتقاد بر ضرورت توسعه علمی، اطلاع رسانی علمی‌را سر لوحه‌ارتباطات خود قرار داده‌است.

فعالیت‌های حمایتی

کنسرسیوم دیالیز ایران پیشروی بر اساس الگوی سه گانه «پژوهش، صنعت، درمان» را در زمره ‌اهداف خود تعریف کرده‌است. در این راستا حمایت از فعالیت‌های پژوهشی انجمن‌های تخصصی نفرولوژی را در اولویت سیاست‌های حمایت مالی خود می‌داند. همچنین در پای‌بندی به مسئولیت‌های مدنی خود را موظف می‌دانیم از فعالیت‌های بشردوستانه و خیریه برای درمان بیماران کلیوی در ایران حمایت کنیم.

انجمن نفرولوژي ایران

- حمایت مالی و شرکت در نمایشگاه‌های کنگرههای سالانه‌انجمن نفرولوژی ایران از سال 1385 تا کنون

- حمایت مالی از سمینارهای ماهانه‌انجمن نفرولوژی ایران در سالهای 1392 و 1393

- حمایت مالی از پژوهش عملیاتی "طرح ملی پرونده‌الکترونیکی بیماران دیالیزی کشور"

- حمایت مالی برای انتشار نشریه Iranian Journal of Kidney Diseases (IJKD)

انجمن نفرولوژی اطفال ایران

- حمایت مالی از اولین کنگره بین‌المللی انجمن نفرولوژی اطفال (مرداد 1394)

- انتشارکتاب «دیالیز اطفال» برای کنگره بین‌المللی انجمن نفرولوژی اطفال (آبان 1394)

بنیاد بیماریهای خاص

- کمک مالی مستقیم برای تجهیز مراکز دیالیز در نقاط محروم کشور

-حمایت مالی برای انتشار نشریه «خاص» (ارگان بنیاد امور بیماری‌های خاص)

انجمن حمایت از بیماران کلیوی

- ارسال رایگان ماهنامه علمی-آموزشی «دیالیز» برای شعبه‌های انجمن در سراسر کشور

مرکز تحقیقات نفرولوژی

- حمایت مالی و همکاری علمی‌در طرح‌های تحقیقاتی در سال 1393

آموزش بیماران و پرستاران در سراسر کشور

- انتشار رایگان کتابچه تغذیه و دیالیز و راهنماهای ویژه بیماران و پرستاران بر روی درگاه‌الکترونیک کنسرسیوم

- ارسال رایگان ماهنامه علمی-آموزشی «دیالیز» برای تمامی مراکز دیالیز در سراسر کشور

اخبار کنسرسیوم دیالیز ایران

اخبار رسانه‌ها

پیشخوان آمار دیالیز

اعضای کنسرسیوم

اعضای ‌کنسرسیوم دیالیز ایران در عرصه‌های مختلف تولید، تأمین محصولات و تجهیزات دیالیز و نیز ارائه خدمات کلینیکی و درمانی فعالیت می‌کنند. در حال حاضر کنسرسیوم با 10 عضو خدمت‌رسانی می‌کند که با توسعه فعالیت‌ها اعضای جدیدی به این خانواده خواهند پیوست.

نهادهای همکار